Địa chỉ liên hệ

Thông tin liên hệ

Phòng chẩn trị YHCT An Dược

Website: dongyanduoc.com

Facebook: https://www.facebook.com/Nhathuocanduoc/

Mail: anduoc.com@gmail.com

Địa chỉ: 325/19 đường Bạch Đằng – Phường 15 – Q.Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép: 03876/SYT-GPHĐ

Điện thoại: 0903.876.437